Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet de vanligste spørsmål og svar rundt innholdstjenester på én plass. Dersom du lurer på hvem som har fakturert deg for innholdstjenester, kan du se en oversikt over de ulike kortnumrene og hvilket selskap som benytter dem her.

Hva er en innholdstjeneste?

Innholdstjenester er en fellesbetegnelse for produkter og tjenester som er bestilt og betalt ved hjelp av SMS. Innholdstjenester kan for eksempel være nummersøk, ringetoner, kjøp av annonser, stemmeavgivning i TV- og radioprogram, parkering og ulike varslingstjenester.

Hva er en innholdstjeneste?
Innholdstjenester er en fellesbetegnelse for produkter og tjenester som er bestilt og betalt ved hjelp av SMS. Innholdstjenester kan for eksempel være nummersøk, ringetoner, kjøp av annonser, stemmeavgivning i TV- og radioprogram, parkering og ulike varslingstjenester.
Hvordan bestilles innholdstjenester?

Innholdstjenester bestilles normalt ved å sende SMS med kodeord til et spesialnummer (firesifrede nummer). Du kan se en oversikt over de ulike kortnumrene og hvilket selskap som benytter dem her.

Hvordan stopper jeg en innholdstjeneste?

Ved å sende kodeord STOPP til nummeret man har mottatt SMS fra, vil man få tilsendt bekreftelse på at innholdstjenesten er sagt opp eller instruksjoner for hvordan man skal si opp tjenesten.

Kan jeg sperre for innholdstjenester?

Din mobiloperatør kan sperre ditt abonnement for innholdstjenester. Normalt kan du utføre dette på «Mine sider» eller ved å kontakte kundeservice. De fleste mobiloperatører tilbyr også valgfri beløpsgrense for innholdstjenester, dersom du ikke ønsker å sperre helt men fremdeles ha kontroll på kostnadene.

Kan jeg klage på innholdstjenester?

Du kan klage på fakturerte innholdstjenester til din mobiloperatør, som vil ta saken videre til innholdsleverandøren. Du har også anledning til å klage direkte til innholdsleverandøren. Du kan se en oversikt over de ulike kortnumrene og hvilket selskap som benytter dem her.

Hvem har fakturert meg for innholdstjenesten?

Du kan se en oversikt over de ulike kortnumrene og hvilket selskap som benytter dem her.